ORZYSZ

Odrobina historii GMINY ORZYSZ, w granicach której leży miejscowość Kamieńskie

Wieś Orzysz została założona w roku 1443 jako wieś czynszowa, prawdopodobnie w miejscu istniejącej tu już karczmy leśnej.
Zasadźcą wsi był niejaki Wincenty Polak. W 1544 roku
Orzysz stał się siedzibą parafii, która przed 1565 r. otrzymała zbudowany z kamienia kościół (przedtem była tu tylko kaplica).
W XVI w. wieś otrzymała przywilej na stałe targi i doroczne jarmarki. Wtedy też zaczęło się rozwijać rzemiosło.

Prawa miejskie otrzymał Orzysz w roku 1725 a wkrótce potem stał się siedzibą sądu ziemskiego rozpatrującego sprawy bartne.
Mimo uzyskania praw miejskich Orzysz był wciąż niewielką miejscowością.

W roku 1740 liczył tylko 640 mieszkańców, w roku 1801 ? 917 a w roku 1880 ? 1306. Szybszy rozwój miasta zaczyna się dopiero po wybudowaniu na przełomie XIX i XX wieku linii kolejowych a także założenia tu poligonu i umieszczeniu dużego garnizonu wojskowego.
W czasie działań wojennych w 1945 roku Orzysz został w znacznym stopniu zniszczony a liczba ludności w roku 1946 wynosiła jedynie 795 osób.